• Venom editor

Natasha Novokuznetskaya by Lesya Legotina


“Time you enjoy wasting is not wasted time.”

― Marthe Troly-Curtin, Phrynette MarriedWardrobe Stylist: Kseniya Pozdnyakova

IG : @ksypiksy

Photographer: Lesya Legotina @------

IG : @legotinale_photo

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100028798013923

PT: https://www.pinterest.ru/legotinale/

Female Model: Natasha Petrachkova

IG : @_petrachkova_

Makeup Artist: Oleynikova Alina

IG : @oleynikovalina

Wardrobe credits : Olya White @olyawhiteofficial, Bezko, Vintage


Location: Moscow, Russia


© 2021 by the VENOM Magazine