FASHION / August, 2020

"Blue Horizon" by Mariyana Stoyanova

Photographer: Mariyana Stoyanova
    IG: mariyana_photographer
Female Model: IVONA @IVET FASHION MODEL MANAGEMENT
    WB: @ivetfashion
Wardrobe Stylist: Polina Dobreva
    IG: https://www.instagram.com/iampolinadobrevskaya/
Makeup Artist: Alina Shayk
    IG: https://www.instagram.com/alina_makeup_bg/
    WB: @alinashaykmakeup
Hair Stylist:  Nedelcho Jelezchev
    WB: @hairbynedelchojelezchev
Retoucher: Lydia Tzirkova
    WB: lydia.tzirkova

 

Wardrobe :  KIKIMORA, KOUSHEE ATELIER, RipCurl, THEYARE, Gucci, Lavella